Meer Info

Aandacht voor jouw leven

in eenvoud groeien
naar een heilzaam en vruchtbaar leven
verbonden met de Hoogste

De kern van de 4 stappen:

In stilte naar binnen:

 • Momenten inlassen om de binnenkamer in te gaan
 • Ontdekken wat er vanbinnen in ons leeft, zonder veroordeling
 • Jezelf én God beluisteren, wat is heilzaam om te doen

Leven in orde (A en B deel): 

 • Op een goede manier omgaan met wat ons leven (door)kruist
 • Ons ontdoen van wat ballast is
 • Ontdekken wat voor ons essentieel is
 • Ons leven daar naar inrichten

Gebed zonder drempel (A en B deel):

 • Gebedsvormen vinden die aansluiten bij ons leven
 • Focus op God richten
 • Van gedachten wisselen met God

Discipel worden:

 • Oog krijgen voor Gods Koninkrijk
 • Onze plaats vinden in deze wereld en in Gods Koninkrijk

Doorblader het boek en lees enkele fragmenten 1:30

Na het doorbladeren zijn in de video enkele stilstaande beelden voorhanden die toelaten om een aantal tekstfragmenten te lezen. Pauzeer de video dan even zodat je hiervoor rustig de tijd hebt.
( Best te bekijken door de video op je scherm te maximaliseren; klik na de start op het vierkantje rechtsonder in beeld. Druk na het bekijken op Esc op je toetsenbord.)

Maak uitgebreid kennis met het boek en het ondersteunende Traject 17:30

In deze video neem ik je in vogelvlucht mee door de thema’s van het boek en het aanvullende Traject.

Verschillende mogelijkheden

Wil je (opnieuw) stilstaan bij hoe je jouw leven op een persoonlijke, haalbare en heilzame manier vorm wil geven?  Dan zijn er verschillende mogelijkheden om er tijd en aandacht aan te geven:

1.  Je doorloopt het boek en verwerkt de inhoud van de verschillende onderdeeltjes alleen.

Wie gewoon is om te reflecteren en iets concreet te maken vindt in het boek voldoende houvast om bij de essentie uit te komen. 

2.  Je maakt gebruik van een individueel ondersteunend Traject.

Bij elk van de 6 onderdeeltjes is op de website een aparte pagina beschikbaar. Je vindt er aanvullingen, toelichting, video of podcast.
De video’s trekken het onderwerp wat breder open of bieden handvaten om het onderwerp uit te diepen. Zo wordt het makkelijker om iets te overdenken en concreet vorm te geven.
De podcasts begeleiden je op een eenvoudige manier in een praktische oefening. 
(Kijk voor meer info bij ‘Traject’ in het menu of de zijbalk.)

3.  Je sluit aan bij een ondersteunend Traject in groep

We openen het traject gezamenlijk.  Daarna hebben we bij elk van de 6 onderdelen een nieuw moment waarop we samenkomen (dat kan fysiek of online zijn).  Dit samenzijn is om de 4 à 5 weken. 
We wisselen van gedachten over de inhoud en onze ervaringen en er is de mogelijkheid om vragen te stellen.  De onderlinge uitwisseling inspireert en motiveert. 

Het traject biedt tussendoor rustig de tijd om door te dringen tot wat voor jou persoonlijk wezenlijk is. 

Extra

De mogelijkheid bestaat om tijdens het individueel traject of het groepstraject met mij een aantal individuele contactmomenten te hebben (online).  Er is dan ruimte om over persoonlijke aandachtspunten van gedachten te wisselen.  Wie het individueel traject volgt heeft zo dus ook enkele overlegmomenten en de kans om vragen te stellen. Voor deze overlegmomenten wordt telkens max. 1u voorzien.

Er worden max. 8 zo’n momenten voorzien (1 per onderdeel + 2 extra mocht het nodig zijn). 

Kosten (mijn en jouw investering)

Ik heb met aandacht gewerkt aan het boek, het Traject, de website, en bied dat aan op vrijwillige basis. Het moet op geen enkele manier bijdragen aan mijn inkomen. Het is mijn investering in jouw leven, waarbij ik hoop dat de vrucht daarvan uiteindelijk bijdraagt aan een gezonder ‘lichaam van Christus’ op aarde (of een gezondere kerk voor wie dat woord prefereert). Toch vraagt de realisatie daarvan niet alleen de nodige inzet maar ook middelen. Ik vraag daarom als wederdienst ook een kleine investering van jouw kant. Je investering is tegelijk voor jezelf een kleine stimulans om er terdege aandacht aan te geven.

Het Individueel Traject

 • toegang tot het volledige pakket video’s, blogs en podcasts.  10€.

> Heb je als extra graag de omkadering van persoonlijke contactmomenten; bijkomend + 24€.

Het groepstraject

 • toegang tot het volledige pakket video’s, blogs en podcasts. 
 • deelname aan de gezamenlijke momenten van samenzijn, hetzij fysiek of online met een digitaal platform.  (We gebruiken Whereby, waarbij met een eenvoudige link direct verbinding wordt gemaakt, zonder installatie van apps en dergelijke.  (Zelfde soort setting als Zoom, Skype, Teams). 

45€

> Heb je als extra graag de omkadering van persoonlijke contactmomenten; bijkomend + 24€.

Een paar reacties van lezers en deelnemers:

“Het boek is heel mooi geschreven en leest erg vlot”
“De schrijfstijl maakt mij rustig”
Een mooie, frisse en open opmaak”
“Goed gestructureerd”
“Een fijn boekje om dicht bij mij te houden, in mijn nachtkastje”

“De handvaten die je aanreikt helpen mij om meer overzicht en inzicht te krijgen over mijn leven, zodat ik met een aantal zaken beter aan de slag kan gaan”
“Ik gebruik de podcast in deze periode elke dag. Het helpt mij om rust te vinden en tot mezelf en bij God te komen
“Ik heb tijdens het luisterend schrijven echt ‘samengezeten’ met God en zaken over mijn leven kunnen bespreken met Hem”
“In de persoonlijke contactmomenten zijn elementen naar voor gekomen waar ik de rest van mijn leven mijn voordeel zal mee doen”
“Fijn om hierover zo persoonlijk van gedachten te kunnen wisselen”

Kijk gerust nog eens rond en zoek de manier die je het best past om je leven te geven wat het verdient; aandacht, in ontspannen overgave.

Zegen,
Marc

Boek bestellen of deelnemen aan het Traject?

Stuur een mailtje naar reactie@marckant.be met de opties die je verkiest.