Traject

Naast het boek “Aandacht voor jouw leven” wordt een ondersteunend Traject aangeboden. Hierin vind je een kader om de inhoud van het boek te verdiepen.

Dit ondersteunend Traject heeft een website als basis. Daarin wordt verder aandacht besteed aan de 6 onderdeeltjes die in het boek aan bod komen.

Bij elk van de 6 onderdeeltjes is op de website een aparte pagina beschikbaar. Je vindt er een kader om het onderwerp verder uit te diepen. Telkens met een geschreven gedeelte, eventueel aangevuld met een video of podcast.

De video’s trekken het onderwerp wat breder open of bieden handvaten om het onderwerp uit te diepen. Zo wordt het makkelijker om iets te overdenken en concreet vorm te geven. Video’s duren ongeveer een 25-tal min.
(4 video’s in totaal.)

De podcasts begeleiden je op een eenvoudige manier in een praktische oefening. 
Zo bevat ‘In stilte naar binnen’ een geleidde stilteoefening, wat ervaren wordt als een eenvoudige en effectieve manier om tot rust te komen en de binnenkamer in te gaan. 
Bij ‘Gebed zonder drempel – bidden, luisteren en ontvangen’ is een oefening te vinden ‘luisterend schrijven’, die ons oefent om al schrijvend persoonlijke woorden van God te ontvangen.
(2 podcasts in totaal.)

Het Traject biedt structuur en hulp om concreter aan de slag te gaan met de inhoud van het boek. Vanuit een luisterende houding kan aan het licht komen waar jij voor jou persoonlijk aandacht wil aan schenken, op jouw eigen tempo.

Traject in groep

Heel af en toe zal er de mogelijkheid zijn om het traject te doorlopen samen met andere mensen die onderweg zijn.

We openen het traject gezamenlijk.  Daarna hebben we bij elk van de 6 onderdeeltjes een nieuw moment waarop we samenkomen (dat kan fysiek of online zijn).  Dit samenzijn is om de 4 à 5 weken. 
We wisselen van gedachten over de inhoud en onze ervaringen, en er is de mogelijkheid om vragen te stellen.  De onderlinge uitwisseling inspireert en motiveert. 

Het traject biedt tussendoor rustig de tijd om door te dringen tot wat voor jou persoonlijk wezenlijk is. 

Persoonlijke contactmomentjes

De mogelijkheid bestaat om tijdens het traject met mij een aantal individuele contactmomenten te hebben (online).  Er is dan ruimte om van gedachten te wisselen over de onderwerpen van het boek en eventuele persoonlijke aandachtspunten. Wie het traject volgt heeft zo dus ook enkele overlegmomenten en de kans om vragen te stellen. Voor deze overlegmomenten wordt telkens max. 1u voorzien.

Bekijk een overzicht van de mogelijkheden en kosten bij ‘Meer Info‘ in menu of zijbalk, of klik hier.

Boek bestellen of deelnemen aan het Traject?

Stuur een mailtje naar reactie@marckant.be met de opties die je verkiest.